Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Bryt vanmakten med Proletären

Proletären är ett alternativ till borgartidningarnaProletären är ett alternativ till borgartidningarna

Jag vet inte hur det är att arbeta på en förskola 2011. Jag gick i pension för 10 år sedan. Nu har jag hör av tidigare arbetskamrater, och läst, om stress och de alldeles för stora barngrupperna. Ett tydligt exempel på vad som händer, då det är pengarna styr. Då visionen om ett bättre jämlikt, solidariskt samhälle slutat att gälla och som I förskolan på det här sättet drabbar barn och personal. Jag läser i ett tidigare program för förskolan att det finns tydliga rekommendationer om personaltäthet och ytor och där pedagogiken ska ge barnen förutsättningar att ”som vuxna få större intresse att förbättra samhället” Materialet hette ”På väg mot ett mål” och kunde användas på olika sätt för att stimulera barnens utveckling och kreativitet. Det var barnen vi jobbade med. Ett ganska, utåt sett, osynligt arbete. Nu är det dokumentation som gäller. Digitalkamera och dator främst för föräldrarnas skull. Bilden av förskolan till föräldrarna är viktig, den ska sälja. Den ska fylla förskolan till bristningsgränsen med barn . Det är marknadens diktatur.

Borgarna skapar vanmakt
Det är också en av de kommentarer Jag ofta får då jag säljer Proletären. Den vanmakt människorna känner över fyra år till med borglig regering. Många arbetslösa och långtidssjukskrivna stannar upp och berättar om sin situation. Vi pensionärer har fått sänkt pension. Det gör många ursinniga. Ett tandläkarbesök. Ett par varma kängor nu i kylan är svårt att klara ekonomiskt.

Proletären ett alternativ
Jag har sålt Proletären varje vecka i drygt trettio år. På 70-talet stod vi i en lång rad från olika vänsterorganisationer och sålde utanför systemet. På långt håll kunde man se presumtiva köpare. Långhåriga med något märke på jackan. Det låg ett par ungkarlsbaracker i närheten. Därifrån kom de första kunderna på lördagsmorgnarna, ofta gamla kommunister som manade till kamp, kramades och köpte en tidning. Numera vid Hornstull säljs sedan länge bara Proletären och ”Situation Stockholm” Ungdomarna nu vet knappt vad en papperstidning är och de är fattiga.
Det är med stolthet vi håller upp Kommunistiska Partiets tidningDet är med stolthet vi håller upp Kommunistiska Partiets tidning
Ungkarlsbarackerna finns inte i kvar. Proletärenköparen nu, tillhör ingen kategori . Det är människor, män och kvinnor som söker kunskap och idéer som de inte kan få på annat håll. De vill ha ett alternativ till de borgliga tidningarna. De känner det kapitalistiska, djupt orättvisa samhället och är upprörda.

Den kalla och grå torsdagseftermiddagen är det många människor som passerar förbi på trottoaren. Det är med stolthet vi håller upp Kommunistiska Partiets tidning . Det krävs tålamod och envishet men det är det värt och den behövs nu, mer än någonsin.
Karin Dahlstrand