Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Kommunal Österåker protesterar mot arvodeshöjningarna

Kommunal Österåker har knappt 1000 medlemmar. Som i många andra kommuner får dessa bära ett tungt lass då skattebetalarnas pengar spenderas på politikerarvoden. Styrelsen har skickat ett protestbrev till kommunens politiker:

”Vi har de senaste dagarna fått många upprörda telefonsamtal från våra medlemmar.
De uttrycker ilska och frustration över hur man väljer att använda delar av skatteintäkterna. Det som upprör är att man ute i verksamheterna, där kommunens uppdrag utförs, verkar i en mycket stramt tilltagen pengstyrd verksamhet. Varje utgift synas, verksamheten styrs först och främst av kravet på att hålla budgeten i balans, inte av kvalité och omsorg om kunder och brukare. Våra medlemmar ser brister i verksamheterna, låg personaltäthet, slitna lokaler och material. I besparingssyfte, trots att arbetsmängden är den samma, har tjänster som tidigare varit på 100 % reducerats till deltider.

Mot bakgrund av detta har vi och våra medlemmar mycket svårt att förstå den föreslagna höjningen av arvoden för förtroendevalda i kommunen. Att höja redan höga arvoden, på det sätt som föreslagits, med ett tiotal procentenheter, är mer än övriga grupper i kommunen fått i löneökning. Det upplevs som respektlöst och verklighetsfrämmande.

Den nyss avslutade lönerevisionen för Kommunals medlemmar, ökade våra löner med 2,35 %. Medellönen i våra yrken är drygt 20 000 kronor. Vi är medvetna om att lön betalas ut för ett utfört arbete och att arvode följer på ett förtroende uppdrag, men i det här sammanhanget spelar det ingen roll, i verksamheternas ekonomiska verklighet upplevs det ändå som oskäligt att genomföra denna höjning. Syftet och vår önskan med denna skrivelse är att påverka det kommande beslutet om arvoden i kommunen, så att det blir i linje med övriga gruppers lönepåslag. Och att de extra ekonomiska resurserna ska användas till satsningar ute i verksamheterna.”
Kommunal Österåker Styrelsen