Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Välfärd viktigare än poliser

Polisen planerar att tredubbla insatsen i Tensta och Rinkeby i västra Stockholm. Ytterligare 50 poliser ska rekryteras från Stockholms län för att stödja de 25 poliser som redan finns i området. Syftet är att minska kriminaliteten.

Men färre skulle välja brottets bana om det fanns arbetstillfällen, en bättre skola, upprustning av bostadsbeståndet och mer resurser till ungdomssatsningar. Megafonen i Tensta-Hjusta ställer sig kritiska till fler poliser:

– Mer poliser är ingen lösning. Det här är en stigmatiserande bild av vårt område. Om vi i stället såg varandra som lika värda tror jag att vi skulle hitta gemensamma lösningar för att kunna förbättra situationen. Polisen har redan fel bild av de här områdena.

– Det är ingen bra lösning. Det här har vi redan sett i Biskopsgården i Göteborg och det gick inte bra. Man borde försöka att hitta förebyggande åtgärder. Det finns tydliga faktorer som visar att den här insatsen inte kommer att fungera.

Kort sagt vi måste få ett slut på den rasistiska diskriminering och minska gapet mellan samhällsklasserna. Mer välfärd är viktigare fler poliser. Finns det någon som tror att polisen kommer att kämpa för en bättre skola eller chockhöjningar av hyror. Den energi som i dag förslösas på destruktiv kriminalitet måste omvandlas till organisering och konstruktivt politiskt arbete. Men överheten ger oss ingenting till skänks. Välfärden måste vi ta tillbaka bit för bit genom kamp underifrån.
Göran Wahlén

Megafonen Facebook