Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Reinfeldt ingen profet i Täby

Ett svidande rapp har moderaterna fått av väljarna i Fredriks egen hemkommun, Täby. Partiet backat 11,2 procentenheter, tappat 3 504 röster, 8 mandat och förlorat den egna majoriteten. De har uppträtt arrogant och maktfullkomligt. Väljarna är missnöjda med hur skolan och förskolan sköts. En avgörande fråga har varit att föräldralediga barn får ha barnets syskon på dagis högst 15 timmar i veckan. En annan fråga har varit att moderaterna sålde ut Tibble gymnasium mot personalens vilja. Reinfeldt har stolt utnämnt Täby till landets mest moderata kommun.

Valtält på Sergels torg

Mitt ibland riksdagspartiernas valstugor på Sergels Torg finns Kommunistiska Partiets valtält. Det sticker ut från valstugorna. Det syns tydligare. Här finns valflygblad, partiprogram, Proletären, valsedlar och valarbetare. Vi säljer massor av Proletären och värvar nya prenumeranter. De är många som vill veta vad vi står för. Vi behöver fler som hjälper till så vi kan hålla ångan uppe fram till valet. Kom med och hjälp till.

Nyliberal politik ger sänkt kreditvärdering

Stadshuset sett från Hantverkargatan

Privatiseringar står högt på den nyliberala agendan i Stockholms stadshus. Men att sälja ut allmän egendom till underpris kostar på. Nu har staden åkt på sänkt kreditvärdering.

Företaget Svensk Kommunrating gör systematiska undersökningar av hur landets kommuner sköter sin ekonomi. När övriga storstäder får högsta betyget A får Stockholm näst lägsta betyget C. Den nyliberala politiken för kommunens räkenskaper allt längre ut på djupt vatten.

Bli medlem i Kommunistiska Partiet


Visste ni att Kommunal är det fackförbund som har flest deltider och delade turer, dvs att man enbart jobbar under toppar? Sen är det Handels, Hotell och Restaurang och på fjärde plats Fastighets. Elektrikerna, Pappers, Byggnads och Målareförbundet har i samma ordning klarat sig bäst både lönemässigt och med arbetstider. Att det är manliga yrken behöver knappt sägas. Men de representeras inte av vilka män som helst utan nästan till 100 procent av svenska män med svenska avtal.

Vårdcentraler avknoppas till underpris

Serafens HusläkarmottagningSerafens HusläkarmottagningAvknoppningen av landstingets vårdcentraler i Stockholm är rent ideologiska utförsäljningar. Köparna gör miljonvinster då offentlig egendom reas ut till underpris.

Skattepengar till lönedumpning

Staten använder skattebetalarnas pengar till Påfart till Norra länken från LidingövägenPåfart till Norra länken från Lidingövägen
lönedumpning. Så fungerar EU i praktiken. Det visar LO:s undersökning av tre stora infrastrukturprojekt i Stockholm och Malmö.
LO har undersökt tre av landets största infrastrukturprojekt. Resultatet presenteras i rapporten När arbetskraftskostnaderna pressar priset. Oavsett författarnas intentioner avslöjar rapporten hur EU:s inre marknad fungerar i praktiken.

Jag tillhör en utrotningshotad art

Osäkra anställningar, deltider och papperslösa blir allt vanligare på Stockholms turbulenta städmarknad. Den nyliberala politiken har inte plats för heltidsarbetande kommunala städare. Eva städar på dagis
Eva Pettersson arbetar som städerska och köksa på den kommunala förskolan Trekanten i Liljeholmen i södra Stockholm. Hon tillhör en av de utsatta yrkesgrupper som lyfts fram i rapporten Det andra Stockholm. Likväl är hon unik på många sätt.

Prenumerera på innehåll