Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Hugo Chavez

Manifestation vid Venezuelas ambassadManifestation vid Venezuelas ambassad
Dagen efter Hugo Chavez död samlades många anhängare utanför Venezuelas ambassad i Stockholm för att hylla ledaren för den bolivarianska revolutionen. Med flaggor, fanor och blommor försäkrade de att kampen för frihet, rättvisa och socialism går vidare.

Regeringen och EU bakom klappjakt på papperslösa

Sedan nyår har polisen inlett en intensifierad jakt på landets papperslösa. Till de mest uppmärksammade inslagen hör de rasistiska id-kontrollerna i Stockholms tunnelbana.
Den inre gränskontrollen är en del av projektet REVA som startade år 2009. Förkortningen står för rättsäkerhet och effektivitet i verkställighetsarbetet. Det som ska verkställas är utvisningar av dem som uppehåller sig illegalt i landet, det vill säga papperslösa.
På polisens hemsida beskrivs projektet som ett samarbete med Migrationsverket och kriminalvården. Migrationsverket ”äger” projektet, men bakom allt står regeringen och justitiedepartementet som i ett regleringsbrev gett order om att antalet verkställigheter ska öka.

Pubafton

lördag, 9 mars, 2013 - 18:30 - 22:00

Pubafton lördag 9 mars kl18:30 Mäns våld mot kvinnor. Underhållning med Åsa Bällsten. Mat och dryck. På bokhandeln Röda Stjärnan. Garvargatan 9 nb

Plats: 
Röda stjärnan

Marxistiska studier i Stockholm

På tisdag 26 februari drar en ny marxistisk-leninistisk grundkurs igång på partilokalen i Stockholm. Deltagarna kommer bland annat att bekanta sig med marxismens syn på filosofi, ekonomi, imperialism och demokrati.

- Vi har valt in många nya medlemmar de senaste åren, förklarar Robert Lilja som är studieansvarig i styrelsen. Studier i partiprogrammet är en introduktion. Nu vill vi gå vidare och fördjupa våra kunskaper. Ideologiska diskussioner är både givande och viktiga.

Lyckad partibyggardag i Stockholm

Helgens partibyggardag i Stockholm blev en framgång. Vi bygger Kommunistiska Partiet i Stockholm var temat när huvudstadens kommunister samlades på Solidaritetshusets lokaler på Södermalm för att diskutera förutsättningarna och utmaningarna i det lokala partibygget.

Grupdiskussionerna har börjat

Banderoll: Banderoll om vårdenBanderoll: Banderoll om vården

Partibyggardag

Nu har Kommunstiska Partiets Stockholmsavdelning inlett helgens partibyggarkonferens.

Avdelningsordförande Anita Salvén om vad som är den viktigaste frågan för dagen.


Anita SalvénAnita Salvén- Att vi kollektivt tänker på att bygga partiet, att vi arbetar med den målsättningen för ögonen hela tiden.

KonferensKonferens

Prenumerera på innehåll