Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Vårdkampanj i Vårdfrågan

Proletären: Säljs vid SödersjukhusetProletären: Säljs vid SödersjukhusetKommunistiska Partiets Stockholmsavdelning har under oktober månad drivit en kampanj i vårdfrågan. Debatten om vinster i välfärden, aviserade nedskärningar inom landstingen och sjuksköterskestudenternas lönekamp är aktuella frågor som utgjort den politiska bakgrunden till kampanjarbetet.

Kommunistiska vårdarbetare om kampen mot privatisering

Nedskärningarna och privatiseringarna inom vården måste stoppas, säger Vania Ramirez, Ylva Thyr och Hamid Shahrivar, samtliga anställda inom vården och medlemmar i Kommunistiska Partiet. Under oktober månad bedriver partiets Stockholmsavdelning en vårdkampanj.

Pubafton

lördag, 27 oktober, 2012 - 19:00 - 22:00

Pubafton på Röda stjärnan lördag 27oktober
Nils litorin från Lund berättar om kampen i vården i skåne
Johan Hedberg står för underhållningen
som vanligt serveras mat och dryck för mänskliga priser

START kl 19:00

Plats: 
Röda stjärnan

Kommunistisk vårdkampanj

Kommunisterna i Stockholm har beslutat att genomföra en vårdkampanj under oktober månad. Krisen inom vården och omsorgen blir allt tydligare och är en av de lokala frågor som vi bestämt oss för att prioritera.
Samtidigt utgör storsjukhusen några av länets största, och kvinnodominerade arbetsplatser. Meningen med kampanjen är att vi ska göra partiet och vår politik känd utanför dessa.

Protestdag för höjda sköterskelöner

Sjuksköterskestudenternas löneuppror fortsätter. På ett nationellt planeringsmöte har de beslutat att genomföra en riksomfattande protestdag 24 oktober.

Solidaritet med de grekiska stålverksarbetarna

Genom att överlämna ett uttalande till den grekiska ambassaden visade en delegation från Kommunistiska Partiet i Stockholm sin solidaritet med de grekiska stålverksarbetarna vid Helleniki Halivorgia. I uttalandet uppmanades arbetarna att fortsätta att kämpa. Stålverkarbetarna kräver att de femtio arbetare som avskedats ska återanställas. De kräver även åtta timmars arbetsdag och motsätter sig lönesänkningar. En delegation från Kommunistiska Partiet överlämnar ett uttalandeEn delegation från Kommunistiska Partiet överlämnar ett uttalande

Lantliv i Stockholm

Lamm på JärvafäletLamm på Järvafälet
Inklämt mellan miljonprogramsområdena Akalla, Hjulsta, Rinkeby, Tensta och Husby ligger Järvafältet, ett naturområde i norra Stockholm. Fortsätter vi tre busshållplatser från tunnelbanestationen i Akalla kommer vi till Hästa Gård, ett ekologiskt stadsjordbruk som förfogar över 185 hektar odlings- och betesmark.
– På 1990-talet diskuterade politikerna om vad de skulle göra med den här marken. Valet stod mellan en golfbana och ett ekologiskt jordbruk, berättar Oloph Fritzén, bonde på Hästa gård.

Prenumerera på innehåll