Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Ekologiskt jordbruk

• Ekologisk odling är en form av jordbruk som strävar efter att minska eller helt avstå från att tillföra material som naturligt inte finns i jorden, exempelvis konstgjorda ämnen som handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.
• 2010 var knappt 11 procent av den svenska jordbruksarealen ekologiskt odlad.
• Andelen ekologiskt producerat kött är liten i Sverige. 2007 var det endast 2 procent av den totala produktionen.

Protester mot nedskärningar i äldreomsorgen

Besvikelsen är stor bland personalen på Tallgårdens äldreboende i Huddinge sedan kommunens planer om kraftiga nedskärningar blivit kända.

Moderat PR-byrå ska dölja skandalerna i äldreomsorgen

Efter skandalerna på Caremas äldreboende Koppargården anlitar moderaterna i Stockholms stadshus sin egen PR-byrå för att dölja bristerna inom äldreomsorgen.

När allvarliga missförhållanden avslöjas inom äldreomsorgen går både privata vårdföretag och politiker ut och lovar bättring. Snart utlovas det till och med pengar för att korrigera de värsta felen och rätta till de största grodorna.

RUT och LOV hotar hemtjänsten

RUT och LOV hotar att tillsammans slå ut den kommunala hemtjänsten. I Täby kommun går den kommunala verksamheten i graven sedan den konkurrerats ut av privata hemtjänstföretag.

I moderatstyrda Täby kommun kommer den kommunala hemtjänsten att läggas ner nästa år. Verksamheten går sedan länge med förlust. Underskottet har legat på dryga sex miljoner kronor två år i rad. Det som går kommer att säljas ut till privata spekulanter.

Proletärens Wiktor Johansson - Bostaden ska vara en social rättighet

Wiktor Johansson berömmer dom kämpar mot privatiseringarWiktor Johansson berömmer dom kämpar mot privatiseringarJag är ingen bostadspolitisk expert, mina kunskaper i ämnet grundar sig på erfarenheter från mitt eget boende och på att jag då och då skriver om bostadsfrågor i Proletären. Utifrån det tänkte jag säga några ord om dagens bostadspolitik, och vad vi kommunister ser för alternativ.

200 städare förlorar jobben

Städerskorna kämpar för sina jobbStäderskorna kämpar för sina jobbFörra onsdagen samlade fackförbundet Seko till protest utanför Stockholms central. Mer än 200 städare förlorar jobbet när SJ tar tillbaka tågstädet i egen regi från företaget Trafficare, men vägrar att ta över personalen.

Demonstration mot rasism och högerpolitik

RKU deltog i demonstationen mot rasism och högerpolitikRKU deltog i demonstationen mot rasism och högerpolitik

Prenumerera på innehåll