Körkort är en rättighet – inte en lyxprodukt

Körkort är en rättighet – inte en lyxprodukt

Debatten om rätten till mobilitet har aldrig varit mer relevant än i dagens samhälle. I takt med att städer växer och avstånd mellan bostad och arbete ökar, har bilen blivit en oumbärlig del av många människors vardag. Men frågan kvarstår: är tillgången till denna mobilitet en rättighet eller en privilegium? Jag, Ruben, hävdar att det första bör vara fallet och att kostnaden för att erhålla körkort, inklusive obligatoriska kurser som Risktvåan Stockholm, inte borde vara en barriär som hindrar någon från att navigera fritt i vårt samhälle.

Innan vi dyker djupare in i debatten, låt oss förtydliga något: att framföra ett fordon säkert är en färdighet som kräver utbildning och övning. Kursmoment som Risktvåan är av yttersta vikt för att garantera att nya förare är medvetna om riskerna på vägen och har kunskaperna att navigera dem säkert. Min kritik ligger inte i själva utbildningen, utan i den ekonomiska belastning som den innebär för många unga och ekonomiskt utsatta människor.

Bilsamhället har format vår infrastruktur och våra städer på ett sådant sätt att en bil i många fall är nödvändig för att kunna ta sig till arbetet, skolan, eller ens en enkel tur till affären. Att därför kräva att människor ska betala stora summor för rätten att framföra ett fordon, inte bara i form av körlektioner utan också genom kostsamma kurser, skapar en orättvis och uppdelad mobilitet.

Den finansiella börda som förknippas med att ta körkort riskerar att skapa en klyfta mellan de som har råd att betala för sin bilutbildning och de som inte har det. En sådan klyfta är inte bara en fråga om rättvisa, den är även en fråga om tillgång till arbetsmarknaden, utbildning och andra samhällsservice som är nödvändiga för social mobilitet och lika möjligheter.

Att erbjuda gratis, eller åtminstone ekonomiskt subventionerad, förarutbildning skulle inte bara gynna individer utan skulle även kunna ses som en investering i samhället som helhet. Genom att göra det möjligt för fler människor att ta sig till arbete eller studier utan att vara beroende av kollektivtrafikens tidtabeller och rutter, öppnar vi upp för en mer dynamisk, tillgänglig och inkluderande framtid.

Det är dags att vi erkänner mobilitet som en grundläggande rättighet och arbetar för att avlägsna de ekonomiska barriärerna för att erhålla körkort, så att alla medborgare har lika möjlighet att röra sig fritt och säkert genom vårt samhälle.

Ruben, en medborgare för rättvis mobilitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *